środa, 2 marca 2016

Ubezpieczyciel gwarantuje

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią szczególną formę ubezpieczeń finansowych wykorzystywanych przez firmy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Produkt ten jest oczywiście produktem finansowym o charakterze dobrowolnym, jednakże bywa on coraz częściej wymagany przez firmy czy jednostki samorządowe lub budżetowe organizujące przetargi o znacznej wartości.

Gwarancja ubezpieczeniowa to swojego rodzaju zobowiązanie danego zakładu ubezpieczeń (stającego się gwarantem) do wypłaty na rzecz beneficjenta (a więc podmiotu, na rzecz którego wystawiono gwarancję ubezpieczeniową) określonej kwoty środków finansowych. Suma gwarancji ubezpieczeniowych wypłacana jest beneficjentowi w sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie wypełnić swojego zobowiązania rzeczowego bądź finansowego. Najczęściej gwarancje ubezpieczeniowe są wykorzystywane po to, by wykonujący umowę mógł zabezpieczyć się przed wystąpieniem zdarzenia losowego, które nie było możliwe do przewidzenia.

Kwoty składek dla gwarancji ubezpieczeniowych wyliczane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe w sposób indywidualny, a poprzedzone są szczegółową analizą aktuariusza.

Więcej informacji na temat przydatności gwarancji ubezpieczeniowych w obrocie gospodarczym można odnaleźć na stronie: adlerbrokers.com.pl/ubezpieczenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz